Åkulla fritidsområde är ett härligt område för allsorts friluftsaktiviteter inklusive skidåkning när klimatet har tillåtit. Redanpå 70 talet fanns ett elljusspår som på 80 talet ersattes av kommunen med ett2,3 km elljusspår med i stort sett samma sträckning som i dag. Tyvärr var vintrarnainte de bästa för skidåkning på natursnö i Åkulla varför ett antalskidentusiaster slog sig samman och började diskutera en konstsnöanläggning. Deflesta av dessa var engagerade i  orienteringsföreningarnaoch Ringhals IF. Det var därför naturligt att föreningarna OK Nahke, RinghalsIF, Löftan och Friskus slog sig samman och bildade Åkulla Skidallians 1998 föratt förverkliga idén.

Genom ett entusiastiskt engagemang och hårt arbete från många ideellt arbetande entusiaster lyckades Alliansen skaffa anläggningar och utrustning så att de första konstsnöspåren kunde öppnas redan 1999. Sträckningen var det tidigare elljusspåret. Många bidrog på olika sätt till att förverkliga konstsnöanläggningen inte minst Varbergs kommun, Länsstyrelsen, Varberg Bostad AB, Varbergs  Sparbank och Sparbankstiftelsen och flera sponsorer.

Under åren har anläggningen utvecklats till Västra Sveriges populäraste anläggning för längdskidåkning. Varje år besöks anläggningen av 15 – 20 000 entusiastiska skidåkare i alla åldrar och grad av kunskap. Många är de Vasaloppsåkare som har fått stora delar av sin träning i spåren och många är alla de barn som för första gången stått på skidor i Åkulla Skidallians spår. Säsongen 2012/13 var den hittills bästa med 23 000 besökare under 120 dagar med fullgoda spår. En vacker helg kan det vara upp mot 800 som är ute och åker.

Anläggningen har utvecklats, ny spårsträckning med ”skidstadion” och ”vintergatan” gör att sträckningen nu är 3,1 km i lagom kuperad terräng som passar de allra flesta. Vid skidstadion byggdes alliansstugan som rymmer skidutlåning, värmestuga och personallokaler. Lån av skidor är gratis och det finns numera 130 par som passar alla åldrar (även om vi gärna ser frivilliga bidrag som hjälp med finansiering) . Frivilliga krafter ser till att alla får den hjälp de behöver. Det kan behövas om det är första gången på skidor.

Åkulla Skidallians har också ett antal arrangemang; Sylvesterskidan på nyårsafton ett motionslopp för alla, Skidklassikern som ingår i Varbergsklassikern, Åkulla skidmaraton ett seedningslopp för vasaloppet och familjedagen med Barnens Vasalopp. Grupper som vill prova på skidåkning är välkomna. Den verksamheten riktar sig främst mot skolklasser och brukar bli fullbokad så snart bokningen startar. Då finns ledare på plats som tar hand om grupperna. Säsongen xx/ yy tog alliansen hand om inte mindre är zzzz barn.

Säsongen 2015/16 går verksamheten in i en helt ny fas. Då byggs en ändamålsenlig och modern snötillverkningsplats och senare en servicebyggnad med omklädningsrum, dusch och toaletter, åkbiljettsförsäljning och maskinhall. Snötillverkningen kommer att bli mycket effektivare och mindre störande och kommer att vara i gång redan 2015. Hela ombyggnaden bekostas av Sparbankstiftelsen, Skidförbundet och Skidalliansen. För att driva och äga anläggningen har alliansen bildat ett helägt aktiebolag, Åkulla Skidspår AB, som kommer att ansvara för anläggningen, sköta spåren och sälja åkbiljetter.

Åkulla Skidallians är en ideell förening med medlemmarna OK Nahke, Löftan, Friskus och Ringhals IF. Den leds av en styrelse som utses av medlemmarna. Arbetet med arrangemang och snötillverkning och att ta hand om alla skidåkare sköts av ideella krafter som älskar skidåkning