All vistelse på området sker på egen risk och med målsmans godkännande.
Alliansen jobbar regelbundet för att få området i och kring spår och snölekplats säkert men
det finns fortfarande stora risker såsom bland annat vattendrag utmed spåret.
2018 bildades en säkerhetssektion som har till uppgift att upptäcka risker och förebygga olycksfall.

Alliansen tar inget ansvar för ev. olyckshändelser och området är till största delen obemannat.

Sjukvårdsväskor finns i betalkuren vid entrén och i EKEN. Pulka att dra fram skadad person med finns i vallaboden. Hjärtstartare finns  vid Åkulla Outdoor Resort.

Upptäcker du något som kan innebära fara för andra så hör gärna av dig till oss i säkerhetssektionen.

E-post: jonatan.henning@akulla.se