Anmälan sker i första hand via Tävlingskalendern som finns på er klubbs hemsida

Betalning sker via bankgiro 5089-7651 i samband med anmälan.

Startavgift för Åkulla Skimaraton är 350 kr och för Åkulla Tjej Skimaraton är det 300 kr.

För seedning i loppet skicka ditt resultat från tidigare ÅSM eller Vasaloppet via mail till skimaraton@skidalliansen.se

Om ni inte har tillgång till tävlingskalendern använd nedanstående blankett

Anmälan i Wordformat

Anmälan i PDF format

Kopiera blanketten fyll i era uppgifter och skicka till Åkulla Skidallians via mail till
skimaraton@skidalliansen.se

Önskas boende i samband med evenemanget föreslår vi: