Studiebesök av turistföreningen

Trots att vintern inte anlänt ännu är intresset stort för vår anläggning. 1 november var Varberg/Kungsbacka turistförening på besök. Ca 50 personer var på plats och fick en dragning om Åkulla Skidallians, hur anläggningen bildades, anekdoter från Åkulla och sedan en presentation av vår anläggningen. Efter fika visades servicehallen med sina maskiner och den nya konstsnöslingan med sina nya snökanoner.