Det finns två parkeringar som vi kan utnyttja.
Den första ligger mitt emot servicehuset, stora grusplanen. Denna parkering delas med Åkulla Outdoor Resort´s campingplats.
Obs! Följ anvisningarna var man kan parkera.
Den andra är den gamla fotbollsplanen ca 200 m innan du kommer fram till vårt servicehus. Där kan du nå spåren via en stig från parkeringen till spåren.

Handikapplats finns vid Allianshuset EKEN dit man tar sig med bil via en grusväg ovanför tillverkningsplatsen.

Laddstolpar för Elbilar finns 2st närmast Åkulla Outdoor Resort.
Se bilder för betalningssätt. OBS: Egen kabel krävs.