Snötillverkningen för våren 2016 är klar.

Mer info kommer inför nästa säsosong.