Skidcoachen Jonas Arnqvist tar emot grupper och enskilda som vill förbättra sin skidteknik.

Telefon 0705 987 450

Eller :

http://www.klassisksport.se/