Bokning grupper/Friluftsdagar

Åkulla Skidallians hjälper grupper som vill prova skidåkning, framförallt skolklasser. Så fort vi har snö och spår startar denna verksamhet. Vi klarar att ta emot ca 30 barn som kan låna utrustning för skidåkning. Är grupperna större delar vi in dem i flera mindre grupper, så alla får åka. Ledare finns på plats som hjälper till att hitta rätt utrustning.
I anslutning till skidspåren finns en belyst snölekplats där barnen bl. a kan åka pulka. Alliansen tillhandahåller inga pulkor och hjälm är obligatorisk i pulkabacken.
Givetvis kan grupperna använda de grillar som finns vid värmestugan. Ved finns att använda också utan kostnad.

P.g.a stor efterfrågan på denna verksamhet har vi inför säsongen 2016/2017 gjort vissa förändringar.  Skolor i Varbergs kommun erbjuds denna möjlighet helt gratis på samma sätt som tidigare. För skolor utanför kommunen tar vi ut en mindre avgift som bidrag till vår egen självkostnad. Dessutom har vi begränsat antalet bokningsbara dagar för  skolor utanför kommunen till följande: 12/1, 24/1, 15/2, 20/2, 21/2, 22/2, 23/2, 2/3, 15/3.

 

Friluftsdagar kan bokas måndag – torsdag ca 1jan-15 mars. Men naturligtvis så länge vi har snö.

Först till kvarn… gäller.

 

 Avgiften för skolor utanför Varbergs kommun är 600: – / tillfälle. 

 

Bokning kan göras  från och med den 1/12  genom att maila till: info@skidalliansen.se 

 

Välkomna