Bokning av Friluftsdagar för skolor

Åkulla Skidallians hjälper skolor som vill prova skidåkning. Så fort vi har snö och spår startar denna verksamhet. Vi klarar att ta emot ca 30 barn/ungdomar som kan låna utrustning för skidåkning samtidigt. Är gruppen större (max 90st)  delas den in i flera mindre grupper, så att alla får åka. Skolvärdar finns på plats som hjälper till att hitta rätt utrustning.
I anslutning till skidspåren finns en belyst snölekplats där man bl. a kan åka pulka. Alliansen tillhandahåller inga pulkor och hjälm är obligatoriskt.
Utanför alliansstugan som både är värmestuga och platsen för skidutlåningen finns även eldstäder. Våra skolvärdar brukar se till att eldarna är tända. Om inte är det bara att ta ved och tända själv för den som önskar.

Inför säsongen 2017/201 8  har vi gjort vissa förändringar.

Ansökan sker på fliken -Anmälan skolor. Först när alla uppgifter är ifyllda kan du skicka bokningsförfrågningen. Därefter bokar vår kanslist i mån av tid enligt önskemål så gott det går. Har två skolor önskat samma dag kommer datum och tid för när ansökningen kom in, att vara avgörande.

Skolor i Varbergs kommun har möjlighet att göra bokningsförfrågan fr.o.m. 1 nov. Finns det tider kvar har skolor från andra kommuner möjlighet att göra förfrågningar via samma länk fr.o.m. 10 dec. Håll koll på denna sida veckan innan.

Friluftsdagar kan bokas måndag – torsdag.  1 januari till 15 mars.

Prislista

Efter godkänd bokning debiteras skolan gruppvis enl. följande

– Grupp 1: upp till 30 elever = avgift 1.000:-

– Grupp 2: upp till 60 elever = avgift 1.500:-

– Grupp 3: upp till 90 elever = avgift 2.000:-

Frågor hänvisas till skolverksamheten@skidalliansen.se

Välkommen med din bokningsförfrågan!

 

Därför tar vi nu betalt

Åkulla skidallians har under mer än 10 år erbjudit skolorna i Varbergs kommun att utnyttja

vår fina konstsnöanläggning för frilutsdagar med skidåkning, skidutrustning i alla storlekar,

grillplats med brasa, värmestuga och under senaste åren även pulkabacke med skidlek.

Det har varit mycket uppskattade arrangemang bland elever och lärare, liksom hos Skidalliansens ideella skolvärdar som hjälper ungdomarna att få rätt utrustning och komma i gång ute i spåren. Skolornas bokningar av friluftsdagar i Åkulla har ökat kraftigt, liksom antalet klasser och elever som gästar oss per dag. Åkulla Skidallians har hittills inte tagit betalt för denna upplevelse och service som medför driftskostnader för anläggningen, skidvärdar, spårning, reparationer och nyinköp av utrustning, städning, ved m m. Tidigare lämnade Hallands Idrottsförbund ett stort bidrag. Detta har upphört och sedan två år har Skidalliansen tagit kostnader i storleksordningen 100.000:- för skolornas friluftsdagar ur egen ficka. Vi måste nu anpassa skolverksamheten till våra ideella resurser och den debiteringsmodell för skolornas utnyttjande av anläggningar som tillämpas i Varberg.

Vi hoppas som vanligt på tidig kyla så att snökanorna kan köra igång i december.

Välkomna till många roliga och uppfriskande friluftsdagar i Åkulla.

 

Med vänliga hälsningar

ÅKULLA SKIDALLIANS

Olof Fröberg, ordförande

fr.o.m. 1 nov går det att ansöka om ledig tid under fliken Bokning / Ansökan skolor

Se i kalendern vilka datum som är lediga.