Skidspåren är öppna för allmän åkning dygnet runt.
Lån av komplett skidutrustning är öppet dygnet runt – självbetjäning.

Elljusspåret är tänt till kl 23 och tänds även kl 06 på morgonen.

Åkulla karta2016