Inlägg av superezy

Handbok för snötillverkning

Klicka på länken nedan. Åkulla Skidallians använder lansar för tillverkning av snö. http://www6.idrottonline.se/ImageVaultFiles/id_497791/cf_69694/Om_Sn-produktion.PDF