SENASTE NYTT från facebook
(även om du inte är medlem i Facebook kan du trycka på länken)


Förberedelser inför säsongen

Nu är det nya servicehuset med bl.a toaletter och ny betalkur klart och det pågår arbete på flera håll för att få arenan i trim inför vintern. Bl.a skapas en ny gångväg som ska användas under den tid vi öppnat en del av spåret men utkörningen av snö fortfarande pågår.

Vid Varbergs kommuns fullmäktigemöte i september togs det glädjande beslutet att rusta upp och ta över driften av belysningen vid spåret. Arbetet har nu startat och för närvarande pågår utbyte av stolpar och lampor. Arbetet kommer att vara klart i god tid före skidsäsongen. Vid fullmäktigemötet uttalade flera sitt fulla stöd för Alliansens arbete och påpekade att konstsnöspåret är en stor tillgång för Varberg.

Mer info om verksamheten 2016/2017 kommer inom kort.

r.  nya-servicehuset-besiktigat-161003

senaste nytt

(även om du inte är medlem i Facebook kan du trycka på länken)