Provkörning av snötillverkning

Under v.44 och 45 pågår testkörning av konstsnöanläggningen. Snötillverkningen drar igång så fort vi får några dagar med sammanhängande kyla.

Arbetet med belysningsstolpar och montering av nya armaturer pågår och beräknas vara klart inom två veckor.