Nya investeringar och miljöförbättringar

Våren är på intågande och Åkulla Skidspår har sedan den 13 mars stängt för säsongen. Det innebär inte att verksamheten har avstannat, utan planering och förbättringar inför kommande säsonger pågår för fullt.

Solceller 

Inför gångna säsongen gjordes noggranna kalkyler på elförbrukningen i anläggningen.
Parallellt pågick funderingar över hur vi på bästa sättet kunde minska kostnader och miljöpåverkan under skidsäsongen.
Samtidigt startade Varbergs Sparbanksstiftelse “Sparbankskilowatten” som ger bidrag till grön omställning.
Detta ledde till att styrelsen i Åkulla Skidallians beslutade att söka bidrag och investera i en solcellsanläggning som kommer att producera ca 30 000 kWh per år. Detta täcker ca 75 % av elförbrukningen som krävs för snötillverkningen under en säsong. Kvar blir en förbrukning som motsvarar förbrukningen för en villa.
Investeringen har gjorts med bidrag från Sparbanksstiftelsen och egna medel.

Under V12 har anläggningen monterats och driftsatts av vår leverantör Electrotec Energy AB i Varberg.

Servicehuset från väster

Servicehuset från öster

Miljövänlig diesel

Redan till denna säsong infördes miljövänlig diesel som drivmedel till vår pistmaskin för att minska miljöpåverkan.

Vi kör på Ecopar Bio som bl.a. är fria från svavel, aromatiska polyaromatiska kolväten.