Vårt mål är att tillverka så pass mycket snö att vi kan erbjuda ett område på tillverkningsplatsen

för ändamålet teknikträning.  Håll koll på Facebook eller skidspår.se  för  aktuellt läge.

INGET SPÅRKORT BEHÖVS FÖR ATT TRÄNA PÅ OMRÅDET!