Så fort vi bara kan försöker vi ha öppet snölekplatsen. Vårt mål är att kunna erbjuda någon form av pulkabacke

under hela vår snöperiod men vid arbete kan området behöva spärras av. Håll koll på Facebook eller maila för aktuellt

läge. Vi strävar efter att ha så god säkerhet som möjligt vilket också innebär ett ansvar för er som är där med barn. Följ skyltar och intruktioner

och låt inte barn leka på området utan uppsikt.

Snölekplatsen är 2018 försedd med bra belysning som möjliggör vistelse på området även på mörkare delen av dagen.

Pulkor finns tyvärr inte att låna just nu då alla har gått sönder.

Ta med och använd  hjälm!

Öppet alla dagar 6-23.

GRATIS ENTRÉ

Stängt vid snötillverkning. Se FB.

Bild: Mårten Samuelson