V3

Snötillverkning pågår i dagarna.

Se skidspår.se för aktuell spårdragning.