060122
tillv 060122
-15 grader 5 kanoner
Snölandskap
Sno en mass 1
Klart väder , kyla.Perfekt för att köra snökanonerna.

Kanonförare B-G
Kanonforare B-G 1
Kylslaget jobb

Mot toppen
Full sprut 1
3 st kanoner fyller på bra
B-G mot toppen

Handbok för snötillverkning

Klicka på länken nedan.
Åkulla Skidallians använder lansar för tillverkning av snö.

Om_Sn-produktion