Garanti

När du köper säsongskort gäller följande garanti :

Under säsongen nov-mars garanterar vi åkbara skidspår 500m under minst 30 dagar.

Klarar vi inte detta får du tillbaks 300 kr om vi endast lyckas hålla spår 16-29 dagar.
400 kr tillbaks vid 5-15 åkbara dagar
600 kr tillbaks vid 0-4 åkbara dagar
Spåransvarig avgör vad som är åkbara spår.