Årsmöte

Årsmöte

Härmed kallas  moderföreningarna och dess medlemmar till Åkulla Skidallians

Årsmöte 2018/2019, måndagen den 10 juni kl. 18.30 -21.00 i Friskusstugan.

 

En person/medlem som har fullmakt företräder respektive moderförening. (Utses av respektive förening i förväg)

 

Enligt stadgarna skall förslag till ärenden som behandlas av årsmötet vara

styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet, d v s den 27 maj. Hör av dig till din moderförening om du vill skriva en motion. 

Styrelsen skall till årsmöte avge skriftligt yttrande över förslagen.

 

Väl mött!

 

 

 

Details

Starts On

10 juni, 2019 - 18:30

Event Categories

start